Go Back

Роль дата-аналітика в IT компанії

У сучасному світі дані є одним із найважливіших ресурсів. Вони дозволяють компаніям приймати ефективні рішення, оптимізувати процеси та підвищувати прибуток.

Blog post

Дата аналітик - це фахівець, який працює з даними, щоб знайти в них приховані закономірності та тенденції. Він використовує свої знання та навички для того, щоб допомогти компаніям приймати обґрунтовані рішення, засновані на даних.

До основних обов'язків дата-аналітика відносяться

  • Збір та обробка даних. Дата аналітик першочергово має вміти збирати дані з різних джерел, таких як системи ERP, CRM, веб-сайти та соціальні мережі. Також необхідно обробити зібрані дані, щоб вони були готові до аналізу.
  • Аналіз даних. Дата-аналітик повинен використовувати статистичні методи та інструменти для виявлення закономірностей і тенденцій; також важливим аспектом є вміння інтерпретувати результати аналізу, щоб представити їх у зрозумілій формі.
  • Впровадження рішень. Важливою навичкою для аналітика є вміння працювати з командою, щоб впроваджувати рішення, засновані на результатах аналізу. Також він стежить за ефективністю цих рішень та вносить необхідні корективи.

Для успішної роботи дата-аналітику необхідні наступні технічні навички

  • Знання реляційних баз даних. Багато першочергових функцій базуються на  знанні про структуру реляційних баз даних, мови запитів та методи оптимізації запитів.
  • Володіння  SQL, тобто знання мови запитів до реляційних баз даних. Дата аналітику необхідно володіти  SQL для виконання таких різних завдань, наприклад як вибір, сортування, використання фільтрів чи будь-які інші маніпуляції з даними.
  • Знання та вміння працювати з Excel. Важливо для професіонала бути знайомий з інструментом аналізу даних Power BI або з іншими програмами для візуалізації та кінцевою обробкою даних.
  • Хмарні технології стають все кращим рішенням і набирають популярність.  Плюсом для фахівця буде знання основи хмарних технологій та вміння використовувати хмарну інфраструктуру для зберігання, обробки та аналізу даних.
  • Навички статистичного аналізу для виявлення тенденцій, закономірностей і взаємозв'язків у даних. Спеціаліст повинен розуміти, як розподіляються дані, щоб правильно їх інтерпретувати. Також вміти перевіряти дані на аномальність, щоб запобігти їх впливу на результати аналізу для прогнозування майбутніх подій. 
  • Гарний дата-аналітик має навички візуалізації та презентації, для ефективного представлення даних. Має поняття які візуальні елементи найкраще підходять для представлення різних типів даних. Вміє виділяти ключову інформацію та зрозуміло інтерпретувати результати аналізу для прийняття рішень.

Дата аналітики є важливими спеціалістами для будь-якої IT компанії. Вони допомагають компаніям приймати ефективні рішення, оптимізувати процеси, розвивати нові продукти та послуги.

Готові розпочати?

Зв'яжіться з нами