Go Back

Етапи формування IT команди

Робота в команді об'єднує різні навички та досвід для виконання завдань, збільшує продуктивність та покращує комунікаційні навики учасників. Крім того, стимулює творчість, взаємодопомогу та інновації.

Blog post

Формування команди - це процес створення та об'єднання людей з різними навичками і характерами з метою досягнення спільної мети. Процес формування команди може займати досить тривалий час і включає кілька основних фаз.

Основні етапи формування команди

Етап формування (Forming) - це початкова стадія в процесі формування IT команди, коли учасники знайомляться між собою та встановлюють контакт. На цьому етапі надзвичайно важливо побудувати довіру між учасниками, сприяти адаптації до нового оточення та визначенню ролей. 

Ефективна комунікація та співпраця в групі є ключовим фактором успішного проходження цього етапу, що забезпечує встановлення доброзичливих стосунків та заохочує до обміну інформацією. 

Етап конфліктів (Storming)  - на даній стадії в команді можуть виникати конфлікти та непорозуміння.  На цьому етапі учасники вступають в активні обговорення, пропонують свої погляди та ідеї, що може викликати розбіжності. 

Важливим аспектом успішного проходження даного етапу є здатність учасників до взаємодії та вирішення конфліктів. Для виявлення та вирішення непорозумінь між учасниками, ефективним буде залучення проектного менеджера або тім-ліда.

Нормування (Norming) - стадія в процесі формування IT-команди, коли учасники починаються згуртовуватися та демонструвати взаємне розуміння та підтримку.  

Отримуючи спільні цілі, учасники команди працюють на їх досягнення, допомагають один одному, підтримують почуття командного духу та розвивають свої навички у взаємодії з колегами. Проектний менеджер повинен підтримувати становлення даного етапу, для переходу до наступного, найбільш продуктивного.

Етап продуктивності (Performing) - це стадія, коли учасники повністю зайняті вирішенням завдань та досягненням мети, оскільки всі інші проблеми вже були вирішені до цього етапу. Команда працює високо ефективно, що дозволяє досягати поставлені цілі у визначений строк. Учасники задоволені результатами своєї роботи, мають стійкий командний дух, який сприяє зростанню продуктивності та вдосконалення процесів взаємодії в майбутньому. 

Важливо залучати проектного менеджера для підтримки високого рівня командного духу для стабільно високої продуктивність протягом довгого часу.

Завершення (Adjourning) - це остання стадія в процесі формування команди, коли завершуються всі проекти та закінчується спільна робота. На цьому етапі учасники команди можуть відчувати емоційне виснаження та потребу відновити сили. Будь-які досягнення та успіхи команди необхідно оцінити та відзначити, для привернення уваги до спільних зусиль та підвищення мотивації для наступних проектів.

Кожна команда проходить всі 5 етапів розвитку зі своєю швидкістю. Важливо своєчасно залучати менеджмент, для легкого проходження складних етапів та докладати максимально зусиль, щоб етап високо ефективної продуктивності команди тривав максимально довгий час.

Готові розпочати?

Зв'яжіться з нами