Go Back

SAVY - Платформа віртуального Кредитування

Платформа віртуального однорангового кредитування - це онлайн-сервіс, який з'єднує кредиторів та позичальників без проміжних фінансових посередників. Одну з таких платформ було розроблено в рамках проекту SAVY.

web

Fintech

Project screenshot

Наш замовник

SAVY - це платформа віртуального однорангового кредитування, яка дозволяє легко та ефективно інвестувати свої кошти. Платформа об’єднує кредиторів та позичальників, проводить оцінку ризиків, щоб зменшити ризики для обох сторін, а також автоматизує та оптимізує процес кредитування.

Завдяки цьому SAVY дозволяє користувачам обходити традиційних фінансових посередників, забезпечує гнучкість, швидкість отримання фінансових коштів для обох сторін та має нижчий комісійний відсоток.

Задачі, які необхідно було вирішити

Нам необхідно було створити сучасний автоматизований клієнтський інтерфейс до платформи, де клієнти-кредитори мали б змогу вкладати кошти, а клієнти-позичальники їх отримувати. Також необхідно було створити автоматизовані тести для тестування всього застосунку.

Наше рішення

Робочий процес проходив по Agile в рамках фреймворку Scrum. Весь обсяг роботи був розділений на послідовні ітерації, після яких проводили Demo мітинги з клієнтом, щоб продемонструвати готову частину функціонала.

Основою для розробки був використаний Next.js - реактивний фреймворк для розробки веб-додатків на базі React. Він має вбудовану можливість серверного рендерингу, маршрутизацію та інші розширені функції, що дозволяють створювати швидкі та потужні веб-додатки.

Для керування станом додатка та зберігання даних була використана бібліотека Redux. Вона дозволяє зручно організувати та відстежувати зміни стану додатка, а також спрощує спільне використання даних між компонентами.

Для кешування даних було використано бібліотеку SWR. Це рішення дозволяє оптимізувати запити до сервера і зберігати завантажені дані на клієнті, що значно спрощує взаємодію з API.

Для побудови інтерфейсу використовувалися UI-бібліотеки NextUI та Mantine. Вони надають готові компоненти та стилі, які дозволяють швидко і зручно розробити стильний та функціональний інтерфейс.

Для аутентифікації даних було використано бібліотеку NextAuth, що дозволило забезпечити безпеку та захист додатка та даних користувачів.

Використання бібліотеки Redux покращило  організацію та продуктивність веб-сайту.

Для тестування програмного забезпечення був використаний фреймворк Mocha та  Selenium. Mocha являється одним з кращих фреймворків для написання та виконання автоматичних тестів, оскільки він дозволяє автоматизувати тестування коду. Фреймворк Selenium надає набір інструментів та бібліотек для розробки автоматизованих тестів для веб-інтерфейсів. Таким чином, поєднуючи два фреймворки нам вдалося створити автоматизовані тести для перевірки функціональності всієї платформи, що забезпечило швидке та надійне тестування розробленого нами додатку.

Технології, які були використані

Next.js, RTK Query та SWR, State manager та Redux, UI libraries - NextUI та Mantine, бібліотека NextAuth, фреймворк Mocha 

Готові розпочати?

Зв'яжіться з нами