Go Back

Team Lead vs Tech Lead

Team lead відповідає за загальну ефективність команди, а Tech lead - за технічну сторону розробки. Обидві ролі важливі для успіху IT-команди, але в різних аспектах.

Blog post

У будь-якій IT-команді є два ключових лідера: тім-лід (team lead) і тех-лід (tech lead). Ці ролі часто плутають, хоча вони мають чіткі відмінності.

Поняття та відмінності

Тім-лід – це людина, яка відповідає за загальну ефективність команди. Постановка цілей, планування роботи, розподіл завдань, мотивація та розвиток команди – ці всі питання закриває тім-лід. Також він є посередником між своєю командою та зовнішнім світом, або іншими командами. Тім-лід повинен мати хороші лідерські навички, навички управління людьми, навички планування та організації, а також навички комунікації.

Тех-лід – це людина, яка відповідає за технічну сторону розробки. Вибір технологій, архітектура системи, розробка та тестування коду – це області відповідальності технічного ліда. Тех-лід – це головний експерт, який консультує команду з технічних питань. Тех-лід повинен мати глибокі технічні знання, навички вирішення проблем, навички аналізу, а також навички комунікації.

Важливість кожної ролі

Обидві ролі є важливими для успіху IT-команди. Тім-лід відповідає за загальний успіх команди, тех-лід – за її технічну сторону; як перше, так і друге є критично важливим для проектного успіху та досягнення цілей.

Так хто з них важливіший?

На це питання немає однозначної відповіді. Важливість кожної ролі залежить від конкретного проекту та команди. У деяких випадках тім-лід може бути більш важливим. Наприклад, коли на проекті складні бізнес-вимоги, тоді тім-лід повинен забезпечити розуміння цих вимог кожним членом команди. В інших випадках тех-лід може бути важливішим. Наприклад, проект зі складними технічними вимогами, коли тех-лід має забезпечити, щоб розробка відповідала цим вимогам.

В кінцевому рахунку, важливість кожної ролі визначається тим, як вони працюють разом, щоб досягти спільних цілей.

Хто б з них не був важливіший, а обидві ролі повинні вміти співпрацювати разом, оскільки їхня ефективна взаємодія є запорукою успіху проекту.

Готові розпочати?

Зв'яжіться з нами